Случаи на приложение

Случаи на приложение

проекти

1

Защита на кутията на високоговорителя

2

Водоустойчиво покритие за покриви на сгради

3

Водоустойчиви покрития и облицовки от 100% чиста полиурея

4

Стандартът за покритие с полиурея за питейна вода

5

Подмяна на фибростъкло и минно оборудване

6

Антикорозионни облицовки за басейни с морска вода

7

Подложки за легла на камиони и защитни покрития за превозни средства

8

Защитни покрития за кабели на мостови тунели

9

Защита на подземни тръбопроводи за химически резервоари